Home » Brown Eyes Blue Eyes » Trainer

Doel

Wie de Brown Eyes Blue Eyes-expertise na een opleiding tot assistent wil verdiepen en uitbouwen, komt in aanmerking voor het trainerstraject.
De trainersopleiding is opgezet voor maximaal 10 deelnemers en verdeeld in drie modules van 4, 2 en 2 dagen. In de tussentijd voeren deelnemers zelf trainingen uit, onder begeleiding van een van de trainers.

De opleiding tot trainer is ontworpen als een persoonlijk ervarings- en opleidingsproces. Binnen thematisch ingerichte modules wordt voordurend ingespeeld en gereflecteerd op wat zich tijdens het proces voordoet. Deelnemers worden voortdurend geconfronteerd met de motieven, argumenten, valkuilen en kwaliteiten van zichzelf én van de andere kandidaten.

Module 1

4 dagen – 8 dagdelen

  • Kennismaking met samenhang en inhoud van afzonderlijke deelaspecten.
  • Toetsing van de werking van het eigen handelen en verbinding met de dagelijkse praktijk van discriminatie.
  • Actieve en reflectieve concentratie op de rol als deelnemer en als trainer.
  • Versterking tekstzekerheid.
  • Ontwikkeling van kennis en begrip voor proces en inhoud.

Module 2

2 dagen – 4 dagdelen

  • Vergroting zekerheid in afzonderlijke workshoponderdelen door herhaalde oefening.
  • Confrontatie met gebruikelijke reacties en gedrag van deelnemers.
  • Instructie aan de hand van cases welke reacties bruikbaar zijn voor nabespreking van en reflectie op een training.

Module 3

2 dagen – 4 dagdelen

In module 3 draait het vooral om verdieping van het voor een workshop noodzakelijke theoretische perspectief.

  • Inleiding in het sociaal-psychologische perspectief, theorievorming groepsdynamica en belichting van mensbeelden en mensenrechten.
  • Verdieping onderzoek naar de eigen rol binnen de workshopcontext. Centraal staat het professionele zelfbeeld en de professionele opdracht. Deelnemers worden uitgedaagd om het workshopconcept, de didactiek en de theorie erachter over te brengen binnen hun eigen beroepscontext.

Vervolg

Tijdens de opleiding ontvangen deelnemers voorbereidings- en verdiepingsopdrachten. De tijdsinvestering is evenredig aan de lengte van de afzonderlijke modules.

Aansluitend aan de opleiding biedt Şeydâ twee webinars (van ca. 1 uur) aan. Daarin staan uw trainingservaringen centraal en is er ruimte voor uitwisseling.
Iedere deelnemer maakt bovendien aanspraak op 90 minuten individuele coaching.
Pas na het afronden van de complete opleiding kunt u daadwerkelijk worden geautoriseerd om met het Brown Eyes Blue Eyes concept te werken. Om de kwaliteit van de trainingen te garanderen en het concept te beschermen is een garantie voor autorisatie vooraf niet mogelijk.

Bekijk de agenda Vul het aanvraagformulier in