Home » Omgaan met weerstand

Doorbreek vastgeroeste patronen, gebruik effectieve interventies

De meeste mensen hechten aan zekerheid, ze wantrouwen verandering. Aankondigingen dat ‘alles anders moet’ en ‘de dingen niet bij het oude blijven’ kunnen rekenen op verbale en non-verbale afkeuring. Op emotionele, koppige, soms irrationele signalen van weerstand. Hoe herkent u weerstand en hoe confronteert u onbuigzaamheid met het effect daarvan? Hoe vangt u vastgeroeste denkpatronen en stereotiepe overtuigingen ontspannen op? Misschien zijn er zelfs kansen ze om te buigen? Şeydâ’s veerkrachttool en argumentatietrainingen zijn bedoeld voor trainers, coaches, begeleiders en professionals die binnen hun branche met weerstand te maken krijgen.

Tool – Training