Diversiteit

Diversiteit is een gegeven. Gebruik variatie.

Elke dag ondervinden wij verschillen, in onze samenleving, in de stad of het dorp waar we wonen en op de werkvloer. Ongenuanceerde beeldvorming staat een evenwichtige relatie vaak in de weg. Vreemd eigenlijk, want zelfs geen twee haren of graankorrels zijn ooit gelijk. Diversiteit is een gegeven, is universeel. Gebruik het als een troef om om te gaan met verscheidenheid en complexiteit.

Uit het woordenboek

Het woordenboek splitst het begrip diversiteit in tweeën. In een algemene ‘verscheidenheid, variatie’ en een meer specifieke betekenis ‘het verschijnsel dat er ergens mensen zijn met verschillende etnische of culturele achtergronden’. Als we het nuchtere en minder beladen ‘variatie’ als leidraad kiezen, kan dat bergen onbegrip besparen en veel helderheid opleveren. Şeydâ’s diversiteitstrainingen, workshops voor teams, Betzavta en dagvoorzitterschap helpen u een effectieve diversiteitskoers uit te stippelen.

Diversiteit – Programma

Şeydâ biedt binnen dit thema diverse mogelijkheden om interculturele competenties te herkennen, te ontwikkelen en te gebruiken. Kies voor een training, workshops voor teams of voor het  Betzavta ervaringsleren. Organiseert u een conferentie, symposium of scholingsdag? Şeydâ is een ervaren dagvoorzitter en denkt graag met u mee. 

Diversiteitstraining
Herken, ontwikkel en gebruik interculturele competenties.
Workshop voor teams
Ontwikkel een scherper oog voor diversiteit in teams.
Betzavta
Leer externe conflicten ontleden en te definiëren als interne dilemma's.
Dagvoorzitter
Meedenken, begeleiden en presenteren van diversiteitsvraagstukken.