Home » Leiderschap

Onderken verschillen

Geef diversiteit een plek binnen het strategisch plan.

Ongeacht de stijl van opereren: leiderschap is nooit af. Een afgeronde MBA biedt geen garantie voor succes. Elke trede op de professionele ladder zorgt voor nieuwe uitdagingen en beproevingen. Iedere leider krijgt te maken met verschillen. CEO’s binnen de autobranche bijvoorbeeld, moeten zich voorbereiden op nieuwe autoconcepten. Zo zullen ze rekening moeten houden met vrouwelijke doelgroepen en andere behoeftes. Zijn ze zich voldoende bewust van diversiteit? En hoe implementeer je verschillen vervolgens binnen de strategie? Als supervisor en als coach benadert Şeydâ leiderschap vanuit het diversiteitsthema. Bovendien ontwikkelde ze een speciaal programma voor vrouwen in leiderschapsposities.

Leiderschap – Programma