Home » Brown Eyes Blue Eyes

Ervaar het onderscheid – overbrug verschillen

Diversiteit: We hebben er allemaal dagelijks mee te maken. In elk bedrijf, op elk niveau, in diverse verschijningsvormen. Met de beproefde Brown Eyes Blue Eyes benadering helpt Şeydâ de verschillen te inventariseren en te benutten.

Diversiteitsbril

Şeydâ ondersteunt bedrijven, overheden en instellingen die inzetten op een effectief diversiteitsbeleid. Een van haar instrumenten is de ervaringsgerichte Brown Eyes Blue Eyes aanpak. Ze biedt meerdere opties om in kaart te brengen wat u (en uw collega’s) al wel of nog niet weten. U voelt, handelt en ervaart. U reflecteert op het eigen gedrag en zoekt samen naar een passende diversiteitsbril. Met meerdere keuze-items komt het Brown Eyes Blue Eyes pakket tegemoet aan uiteenlopende cliëntbehoeftes. Van een compacte, introducerende lezing en een korte workshop tot een intensieve, meerdaagse trainersopleiding.

Het begin

In 1968 verraste de Amerikaanse lerares Jane Elliott de wereld met een even ingrijpend als spraakmakend sociaal experiment. Wat gebeurt er als je een klas verdeelt in bruinogige machthebbers en een blauwogige minderheid? Gaan de als ‘inferieur’ en ‘superieur’ bestempelde leerlingen zich ook zo voelen en gedragen? Wat zijn de gevolgen als je individuen niet beoordeelt op basis van hun gedrag en inzet, maar op basis van een willekeurig aangeboren of toegewezen kenmerk? Wat voor effect hebben vooroordelen en irrationele privileges?

Zelf ervaren

Anno 2019 heeft het Brown Eyes Blue Eyes experiment nog niets aan relevantie ingeboet. Şeydâ – in 1996 door Jane Elliott zelf opgeleid en gecertificeerd – verzorgde honderden succesvolle Brown Eyes Blue Eyes trainingen in binnen- en buitenland. Ze liet directies, besturen en medewerkers van bedrijven, gemeentes, zorg- en maatschappelijke instellingen zelf het verschil ervaren. Wat gebeurt er als rollen en etiketten ons gedrag angstwekkend voorspelbaar maken? Een opgelegd rolpatroon heeft directe gevolgen voor hoe wij ons gedragen en hoe anderen ons beoordelen. Het remt ons vaak af, frustreert onze mogelijkheden, werkt onmacht en ongelijkheid in de hand.

TV Moment

In 2013 was de confronterende aanpak landelijk nieuws. Şeydâ paste de Brown Eyes Blue Eyes benadering toe tijdens het Grote Racisme Experiment van BNN/VARA. Hoe is het om louter op uiterlijke kenmerken veroordeeld te worden? Volgens presentator Sophie Hilbrand werd hier ‘het sluimerende proces van racisme inzichtelijk en invoelbaar gemaakt’ en het ‘wij-zij-gevoel blootgelegd’.

Verstaan én begrijpen

Geen mens is hetzelfde. Vanaf het moment dat we ‘er zijn’, onderscheiden we ons. We worden geboren. Zonder er zelf iets aan te kunnen doen als man of als vrouw. In Europa of in Azië. In een christelijke of in een islamitische omgeving. Met bruine of met blauwe ogen. Vanaf dag één ontwikkelen we een identiteit op grond van variabelen die we niet in de hand hebben (geslacht, geografische, etnische en culturele achtergrond, leeftijd). Soms gaat het mis: we verstaan elkaar wel, maar we begrijpen elkaar niet. Dan kan er kortsluiting ontstaan. Op macro-niveau tussen verschillende etnische groepen of op micro-niveau tussen collega’s op de werkvloer.

Brown Eyes Blue Eyes – Training

Of u nu een kort of een intensief traject kiest: Leren door te ervaren staat altijd centraal. Tijdens de Brown Eyes Blue Eyes trainingen gaat u zelf actief aan de slag. Şeydâ helpt u om de kern te vinden van wat lukt en waar u nog tegenaan loopt. Ze biedt aanknopingspunten om u verder te ontwikkelen. Ze speelt in op de dynamiek van de groep en gebruikt die om interculturele competenties op te sporen en betekenisvol te maken. Uiteindelijk is het steeds de bedoeling om het geleerde in de praktijk of op de werkvloer toe te passen. Şeydâ begeleidt u om als deelnemer te ontdekken hoe u uw ervaringen snel en effectief inzet in de dagelijkse praktijk.