Home » Omgaan met weerstand » Veerkracht

Doel

Aan de hand van een vragenlijst en veerktrachttool leren deelnemers omgaan met en reageren op voorspelbare en onverwachte vormen van weerstand. Wat is weerstand en hoe tackel je die? Hoe herkent u de ‘hakken in het zand’-houding? Hoe levert u constructieve feedback, doorbreekt u stereotiepe patronen en prikkelt u het reflectievermogen van mensen met weerstand? Hoe blijft u zelf veerkrachtig en krabbelt u overeind als u gevallen bent? Geschikt voor trainers, coaches, begeleiders, activisten, wereldverbeteraars en iedereen die in professionele situaties op weerstand stuit.

Bekijk de agenda Vul het aanvraagformulier in