Home » Diversiteit » Diversiteitstraining

Diversiteitstraining

Şeydâ’s diversiteitstrainingen ondersteunen u om interculturele competenties te herkennen, te ontwikkelen en te gebruiken. Afhankelijk van ervaring en behoefte kunt u kiezen voor een inspiratiesessie, een masterclass, een opleiding op maat of een docententraining.

Inspiratiesessies

Doel

De inspiratiesessie is een algemeen vormende, eerste kennismaking met het thema diversiteit. Na een theoretische verkenning gaan deelnemers zelf aan de slag met oefeningen en opdrachten. Cases zijn zoveel mogelijk afgestemd op concrete praktijkkwesties die procesgericht worden begeleid.

Bekijk de agenda Vul het aanvraagformulier in

Masterclass

Doel

Deelnemers aan een masterclass beschikken al over enige kennis van en ervaring met het thema diversiteit. Ze krijgen een specifiek, theoretisch kader met interactieve verdieping aangereikt. Concrete aanknopingspunten leiden tot meer begrip en effectiever optreden.

Bekijk de agenda Vul het aanvraagformulier in

Opleiding op maat

Doel

Professionals bij de overheid, in zorg en onderwijs of uit het bedrijfsleven biedt Şeydâ opleidingen op maat. In overleg met diversity officers, HR managers en/of coaches wordt het programma afgestemd op een specifieke vraag of behoefte. Zo zullen professionals in de zorg, bij de overheid en in het onderwijs vooral met diversiteit op de werkvloer te maken krijgen. Bij professionals uit het bedrijfsleven zal de diversiteit vaak internationaal zijn georiënteerd. Inzet is om binnen het werkveld een bredere balans te zoeken met mensen die – op welke manier dan ook – een andere achtergrond hebben. Of u nu commercieel accountant, HR professional of bedrijfscoach bent: centraal staat de vraag hoe u werknemers beter begeleidt op weg naar meer samenwerking.

Bekijk de agenda Vul het aanvraagformulier in

Docenttraining

Doel

Scholen zijn een micro-afspiegeling van onze multi-culturele samenleving. Hoe zorg je dat leerlingen, docenten en schoolbesturen beter omgaan met religieuze, etnische, talige en culturele diversiteit? Speciaal voor docenten en onderwijsprofessionals heeft Şeydâ een exclusieve training ontwikkeld.

Bekijk de agenda Vul het aanvraagformulier in