Şeydâ Buurman – Kutsal

Ik ben trainer, supervisor, coach en consultant. Moeder van een prachtige zoon, trotse echtgenote, rijke vriendin en collega maar vooral een luisteraar, een procesbegeleider en zoals Socrates het noemt : een vroedvrouw.

Mijn scholing heeft vanaf het begin een constructivistische inslag en daar zijn later empowerment en solution focus (oplossingsgericht werken) bij gekomen. Steeds weer heb ik in mijn opleiding en werk gemerkt dat mijn visie en overtuigingen een goede basis zijn voor het kunnen aansluiten bij groepen met een diverse samenstelling. Ik ben overtuigd van de kracht van diversiteit en de meerwaarde van een waarderende en democratische houding. Met appreciative inquiry en Betzavta heb ik mooie instrumenten in handen gekregen om deze overtuiging en visie ook binnen een kader van supervisie, training of coaching door te geven.
Ooit ben ik in mijn loopbaan gestart met het werken met ouderen, op dit moment houd ik mij bezig met de ontwikkeling van kinderen. Mijn diversiteitsbril maakt dat ik bij deze doelgroepen die zo verschillend lijken zonder problemen kan aansluiten. Graag zoek ik met mijn deelnemers hun diversiteit en de daarbij passende bril op.
Als geregistreerd lid van de Landelijke Vereniging voor supervisoren en coaches (LVSC) houd ik mij aan de bijbehorende beroepscode en voorwaardes.