Notities van Şeydâ: Ongemakkelijke Gesprekken: Stel een duidelijk doel

Ongemakkelijke Gesprekken:
Stel een duidelijk doel

Vorige maand introduceerde ik het idee van ongemakkelijke gesprekken. Wil je serieus werk maken van diversiteit en inclusie? Dan zijn soms harde gesprekken nodig. Deze maand wil ik het hebben over doelen. Meer specifiek: wat wil je bereiken met je ongemakkelijke gesprek?
 
Vaak vertellen mensen me dat ze willen dat iedereen gehoord wordt. Ze denken dat naar elkaar luisteren en met elkaar in gesprek gaan een nuttig doel is. Ai. Dan heb ik slecht nieuws. Want als iedereen aan het woord komt, verander je de status quo niet echt. De bevoorrechten zullen nog steeds het woord voeren en het meest spreken. Om iedereen aan bod te laten, moeten sommigen (vooral) luisteren. Mensen die niet gewend zijn om te luisteren, moeten dan écht gaan luisteren. Niet alleen luisteren om te weerleggen of te verdedigen, maar diep luisteren om te begrijpen. Voor sommigen is dat een hele opgave.
 
Er zijn er ook die me vertellen dat het hun doel is om niet gekwetst te worden. Dit is een signaal dat er nog wat werk aan de winkel is, voordat je dat ongemakkelijke gesprek kunt voeren. Vraag jezelf af: wat doet mij pijn en waarom doet het pijn? Mensen zullen niet aardig tegen je zijn, alléén maar omdat je bereid bent iets moeilijks te doen. Als je het gesprek aangaat, moet je voorbereid zijn op pijn. Dit geldt vooral voor mensen in machtsposities, zelf vaak niet gewend om pijn in gesprekken te ervaren.
 
Uiteindelijk moet het doel van een ongemakkelijk gesprek helder zijn. Je hebt duidelijkheid  nodig om te kunnen beslissen welke strategieën je helpen om door het gesprek te navigeren. Je stelt een doel scherp dat haalbaar is voor je gesprekspartners. Na afloop wil je het gevoel hebben dat dat doel bereikt is.
Mensen die een vrouwelijke communicatiestijl hanteren, hebben al strategieën in huis om met ongemakkelijke gesprekken om te gaan. De vrouwelijke communicatiestijl is gericht op het zoeken naar veilige plaatsen, zorgvuldig kiezen van je publiek, glimlachen, anderen complimenteren en omgaan met narcisme. Soms zijn die strategieën hard voor jezelf of anderen. Voor jezelf opkomen en je niet door anderen laten onderbreken leidt ertoe dat je als agressief wordt gezien. Het bagatelliseren van vaardigheden en meningen om minder bedreigend over te komen, ondermijnt je autoriteit.
 
Denk je van tevoren na over de architectuur van je ongemakkelijke gesprek, een gesprek dat je kunt plannen en voorbereiden? Realiseer je dan, dat veel mensen niet kúnnen kiezen wanneer of waar ze ongemakkelijke gesprekken voeren. Mensen van kleur, biculturele mensen, LGTBQ+’ers en anderen leven in een wereld waar het volgende ongemakkelijke gesprek zich al aankondigt, terwijl de pijn van het vorige nog nadreunt. Daarom is het zo belangrijk dat ze elkaar opzoeken. Dat ze tips en trucs uitwisselen om elkaar sterker te maken en luisteraars vinden die hun ervaringen valideren.
 
Ongemakkelijke gesprekken zijn essentieel en onvermijdelijk. Laten we met respect dezelfde ruimte delen. Klaar om van elkaar te leren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.