Voorinschrijving

Ik reserveer een plaats voor deelname aan de volgende Brown Eyes Blue Eyes - Train the Trainer. Met mijn aanmelding word ik als eerste op de hoogte gehouden van nadere informatie en word ik opgenomen in de lijst van eerste inschrijvers. De aanmeldingen worden verwerkt op basis van binnenkomst.


(vegetarisch, vegan, geen varkensvlees, allergiën e.d.)

Train the Trainer: Brown Eyes Blue Eyes

Şeydâ Buurman-Kutsal en Jürgen Schlicher zijn door Jane Elliott geautoriseerd om trainers voor de Blue Eyed training op te leiden.

De opleiding bevat de volgende onderdelen en voorwaarden:

Opleidingtraject assistent

Toekomstige trainers doorlopen als eerste de opleiding tot assistent. Daarvoor hebben zij:

  1. als deelnemer deelgenomen aan een training Brown Eyes Blue Eyes,
  2. aan een training als schaduw mee gelopen met een assistent,
  3. aan twee trainingen met een tweede assistent zelf als assistent mee gewerkt.

Tijdens de opleiding moet u zowel bij trainingen van dhr. Schlicher als bij mw. Buurman-Kutsal als assistent hebben meegewerkt.

Na uw werk als schaduw schrijft u een ervaringsreflectie die u bij de trainer inlevert. Met een afsluitend gesprek kunt u dan als assistent worden benoemd. Als u niet als assistent wordt toegelaten zullen wij met u bespreken welke andere mogelijkheden er voor u zijn om met het concept te werken.

Voor het bovengenoemde traject dient u alleen rekening te houden met reis- en verblijfskosten. Soms is een overnachting noodzakelijk.

Na een verdere oefening die u als assistent heeft begeleid, heeft u aan de voorwaarden voor deelname aan de opleiding als trainer voldaan. U kunt dan ook een duidelijkere afweging maken of u daadwerkelijk met de opleiding door wilt gaan.

Mocht u tot de opleiding niet aan alle voorwaarden hebben voldaan dan kunt u deze in de loop van de opleiding nog inhalen. De data voor actuele trainingen die plaatsvinden kunt u op de Diversity Works website vinden.

Opleidingstraject trainer

De opleiding is verdeeld in drie blokken.

In de tussentijd zult u eigen trainingen in begeleiding van een van de trainers zelf uitvoeren.

De trainersopleiding is opgezet voor maximaal 10 deelnemers.

De drie blokken hebben volgende opbouw:

De kosten voor de opleiding bedragen ca. €3.900. (bruto, per deelnemer) Hierin zijn alle materialen, scripts, DVD’s, postermateriaal etc. inbegrepen.<

Voor reiskosten, verblijf en eten (behalve de lunch) dient u zelf te zorgen.

De opleidingskosten zijn aftrekbaar.

De trainingen die wij bemiddelen worden voor de trainer met €1000,- bij non-profit organisaties en met €1.700,- bij profit organisaties vergoed.

Wij vragen u om er rekening mee te houden dat u pas na het afronden van de gehele opleiding kunt worden geautoriseerd om met het concept te werken. Voor de autorisatie kunnen wij vooraf geen garantie geven.

Daarmee trachten wij de kwaliteit van de trainingen te garanderen en het concept voor misbruik te beschermen.

Op dit moment zijn er nog geen opleidingsdata in 2014 gepland. Via het for formulier kunt u uw interesse voor de opleiding aangeven. U ontvangt dan bericht wanneer nieuwe data bekend worden.

Wij hopen dat wij u met deze informatie voldoende hebben voorgelicht. Wij verheugen ons er op u tijdens een van onze volgende trainingen te leren kennen. Een overzicht van de geplande trainingen kunt u op de volgende website vinden: www.diversity-works.de

Ook bij de trainingen in Duitsland bent u van harte welkom. Als u aan een van de trainingen deel wenst te nemen dan kunt u dit melden via: anmeldung@diversity-works.eu of via www.diversity-works.de/workshops/blue_eyed_workshop.

Opleidingsinhoud
De opleiding is verdeeld in drie blokken van 4, 2 en 2 dagen.

Module 1: (4 dagen, 8 dagdelen)
In deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:

Module 2: 2 dagen, 4 dagdelen
In de tweede module komen de volgende onderwerpen aan bod:

Module 3: 2 dagen, 4 dagdelen
Inhoudelijk worden in Module 3 de voor de workshop noodzakelijke theoretische perspectieven verdiept:

Wij zien uw opleiding als een persoonlijke ervarings- en opleidingsproces dat wij als zodanig ook zullen thematiseren. Hier gaat het om uw professioneel zelfbeeld en uw professionele opdracht. U zult in staat worden gesteld om het concept, de didactiek en de theorie die achter het concept staat over te brengen binnen uw beroepscontext.

Tijdens de opleiding ontvangt u van ons voorbereidings- en verdiepingsopdrachten. De tijdsinvestering zijn evenredig aan de lengte van de afzonderlijke modules.

Aansluitend aan de opleiding zullen wij twee verdere webinars (van ca. 1 uur) aanbieden waarbij uw trainingservaringen centraal staan en ruimte is voor uitwisseling.

Daarnaast heeft u in totaal 90 minuten individuele coaching ter beschikking.

De opleiding wordt door de door Jane Elliott gecertificeerde opleiders Şeydâ Buurman-Kutsal en Jürgen Schlicher uitgevoerd.

Wij verheugen ons op uw aanmelding en vragen om begrip dat het aantal opleidingsplaatsen beperkt zijn.

De opleiding zal tweetalig (Nederlands/Duits) in Duisburg plaatsvinden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Şeydâ Buurman-Kutsal
Tel: 06-27406661
Mail: info@seyda.nl