Training

In een training met Şeydâ leer je door te ervaren. Ervaren wat lukt, wat lastig is en wat je verder wilt ontwikkelen. Actief aan de slag en op zoek naar de kern dat kenmerkt een training met Şeydâ als trainer. Ik gebruik de dynamiek van de groep om interculturele competentie op te sporen en mogelijk te maken. Ik prikkel, daag uit en spiegel daar waar mogelijk en leg stil waar nodig. Effectief inzetten van het geleerde in het hier en nu is mijn doel, ik nodig mijn deelnemers daarom ook uit om te kijken naar wat er nu mogelijk is om het geleerde in de toekomst te kunnen gebruiken.

Brown Eyes Blue Eyes

De training Brown Eyes Blue Eyes is in 1968 ontwikkeld door Jane Elliott. In deze training wordt een groep deelnemers verdeeld in bruinogige machthebbers en een blauwogige minderheid. De effecten daarvan zijn bij alle deelnemers te voelen.

De gehele training is opgebouwd op de principes van ervaringsleren en reflectie. Een blik in de spiegel en terugkijken en nabespreken zijn daarbij essentieel. Ik ben zelf in 1996 door Jane Elliott opgeleid als trainer en opleider voor dit concept. Sindsdien heb ik honderden van deze trainingen gegeven binnen multinationals, scholen, gemeentes en maatschappelijke instellingen. De reactie en uitkomsten bij de deelnemers zijn altijd vergelijkbaar. Jong of oud, hoog of laaggeschoold. Met of zonder informatie, wie deelneemt kan zich niet onttrekken aan de effecten. De effecten van het handelen op de ander.

Ziehier een blog met ervaringsbericht van een deelnemer: psyblog.nl

Het Grote Racisme Experiment

Voor BNN is een van mijn trainingen opgenomen. Deze was uitgezonden op 7 November 2013 en op 25 maart 2014 op Nederland 3  

In deze uitzending is te zien hoe ik te werk ga en wat het effect daarvan op de deelnemers is. Met de kennis en ervaring die ik door deze workshop in 23 jaar heb opgebouwd ondersteun ik bedrijven en instanties die kiezen voor effectief diversiteitsbeleid. De instrumenten die daarvoor vervolgens nodig zijn heb ik samen met mijn netwerk in huis.

FilmSeminar: Brown Eyes Blue Eyes

Was je onder de indruk van Het Grote Racisme Experiment, wil je de film aan groepen laten zien, en weten wat je er nog meer kunt uit halen? Graag nodigen wij je uit voor een filmseminar…

Meer informatie en aanmelden

Workshop: Brown Eyes Blue Eyes

Op veler verzoek is de workshop met een open inschrijving gepland. In februari, in 's-Hertogenbosch. Wees er snel bij, vol is vol…

Meer informatie en aanmelden

Assistenttrainer: Brown Eyes Blue Eyes

In het voorjaar start een assistenttrainer-opleiding voor de workshop Brown Eyes Blue Eyes. Een opleidingstraject voor assistenttrainers die graag met dit concept willen meewerken.

Meer informatie en aanmelden

Train the trainer: Brown Eyes Blue Eyes

In het najaar start een train the trainer-opleiding voor de workshop Brown Eyes Blue Eyes. Een intensief opleidingstraject voor trainers die graag met dit concept willen kunnen werken.

Meer informatie en aanmelden

Betzavta

Loop je wel eens vast in processen door tegenstrijdige belangen? Krijg je soms zaken niet van de grond, omdat een gezamenlijk kader ontbreekt? Heb je te maken met communicatie- en cultuurverschillen? Om hier aan te werken en je verder te ontwikkelen kun je deel nemen aan de training Betzavta.

Betzavta is een trainingsprogramma, dat zich richt op de ontwikkeling van democratisch besef, tolerantie en kennis van mensenrechten. Onder de Duitse naam ‘MITEINANDER’ (met elkaar) geniet het programma in Duitsland brede bekendheid. Al sinds 1996 wordt Betzavta succesvol toegepast bij teambuilding, bij hantering van conflictsituaties, in binnen- en buitenschoolse trainingssituaties. In een maatschappij, waar in steeds grotere mate sprake is van diversiteit en onderscheid heeft Betzavta zich bewezen als instrument om te komen tot bewustwording en wederzijds begrip. Bij Betzavta gaat het om ervaringsleren, om inleven in en begrip van democratisch samenleven. Gewoon, in de dagelijkse omgang met elkaar, in beroepssituaties zowel als in alle andere mogelijke maatschappelijke situaties.

Juist in de context van leren en samenwerken is een open en gelijkwaardige communicatie wenselijk. Tegelijkertijd is bij verantwoordelijkheden en besluitvormingsprocessen meer en meer transparantie gewenst. Betzavta werkt door middel van ervaringsleren. De oefeningen gaan nadrukkelijk uit van de persoonlijke, alledaagse leefwereld van de individuele deelnemers.

Vervolgens legt de reflectie op de oefeningen de noodzakelijke basis voor een besef van overdracht naar de eigen (beroeps) realiteit. Ontwikkeling van het eigen normbesef, in kwalitatieve zin, begrip voor de werking van democratische processen en deze op waarde weten te schatten staan centraal bij deze training.

Dit trainingsprogramma onderscheidt zich hiermee duidelijk van traditionele politieke vormings-, of team-buildingprogramma’s. Het uitgangspunt is een diepgaande reflectie met betrekking tot de thema’s die aan de orde worden gesteld, maar ook met betrekking tot het onderhavige groepsproces.Op deze manier worden de inhouden op een zeer persoonlijke manier doorleefd.

Met name ook om die reden kan Betzavta goed worden ingezet in conflictsituaties. Centraal staat de conflict-dilemma methode. Het bijzondere daaraan is de weg uit het conflict in het dilemma, met als doel op die manier het aanwezige creatieve potentieel aan te boren om tot een bevredigende oplossing te komen.

Betzavta is door het ADAM-Institute for Democracy and Peace in Jeruzalem ontwikkeld.

Training 7 juni Neem contact op voor meer informatie en aanmelden

Diversity Works

Na mijn training en opleiding bij Jane Elliott heb ik gezamenlijk met mijn netwerkpartner Jürgen Schlicher van Diversity Works, meerdere programma’s ontwikkeld die geschikt zijn voor bedrijven, scholen, hogescholen, instellingen, NGO’s en verenigingen. Daarbij combineren wij de kennis en ervaring van ons werk met de training Brown Eyes Blue Eyes met onze kennis over teams, veranderingsprocessen, groepsdynamica en diversity management.

Verschillende programma’s en mogelijkheden van Diversity Works