Voorinschrijving

Ik reserveer een plaats voor deelname aan de volgende Brown Eyes Blue Eyes - Assistenttraining. Met mijn aanmelding word ik als eerste op de hoogte gehouden van nadere informatie en word ik opgenomen in de lijst van eerste inschrijvers. De aanmeldingen worden verwerkt op basis van binnenkomst.


(vegetarisch, vegan, geen varkensvlees, allergiën e.d.)

Training Brown Eyes Blue Eyes assistent

Şeydâ Buurman-Kutsal en Jürgen Schlicher zijn door Jane Elliott, de ontwikkelaar en houdster van de rechten van deze training geautoriseerd om trainers en assistenten voor de training Brown Eyes Blue Eyes op te leiden.

De training Brown Eyes Blue Eyes wordt altijd door een erkende trainer en minimaal 2 assistenten begeleid. De assistenten worden opgeleid on the job. De voorwaarden zijn het hebben van ervaring in het werk met groepen, affiniteit met het onderwerp racisme en discriminatie en het afronden van het opleidingstraject on the job als volgt.

Opleidingtraject assistent

  1. als deelnemer deelgenomen aan een workshop Brown Eyes Blue Eyes,
  2. aan een training als schaduw meegelopen met een assistent,
  3. aan twee trainingen met een tweede assistent zelf als assistent meegewerkt.

Tijdens de opleiding moet u zowel bij trainingen van dhr. Schlicher als bij mw. Buurman-Kutsal als assistent hebben meegewerkt.

Voor uw deelname aan het opleidingstraject schrijft u een motivatiebrief. Na uw werk als schaduw schrijft u een ervaringsreflectie die u bij de trainer inlevert. Met een afsluitend gesprek kunt u dan als assistent worden benoemd. Als u niet als assistent wordt toegelaten zullen wij met u bespreken welke andere mogelijkheden er voor u zijn om met het concept te werken.

Voor het bovengenoemde traject dient u alleen rekening te houden met reis- en verblijfskosten. Soms is een overnachting noodzakelijk.

Deelname Workshop Brown Eyes Blue Eyes

Aangezien deelname aan een workshop noodzakelijk is om assistent te kunnen worden organiseren wij jaarlijks een workshop met open inschrijving. De kosten voor deelname bedragen €450,- (excl. BTW)

De workshop Brown Eyes Blue Eyes beslaat een dag van 9:30 - 16.30 uur en 4 tot 6 weken later een nabespreking van 2 uur.

De trainingen die wij voor onze klanten in opdracht geven zijn doorgaans niet open voor buitenstaanders.

Vervolgtraject

De benoeming tot assistent is voorwaarde voor deelname aan het opleidingstraject voor trainers. Na een verdere oefening die u als assistent heeft begeleidt, voldoet u aan de voorwaarden voor deelname aan de opleiding als trainer. U kunt dan ook een duidelijkere afweging maken of u daadwerkelijk met de opleiding door wilt gaan.

Via het inschrijvingsformulier kunt u uw interesse voor de opleiding aangeven. U ontvangt dan bericht over de datum en hoe u zich in kunt schrijven.